středa 1. února 2017

Výměna malého výtahu vchod B březen-květen 2017

Tak snad už nic nezmaří výměnu posledního výtahu. Výměna bude probíhat:
 • start 13.3.2017
 • konec 22.5.2017 (zřejmě však bude dříve)
Oproti výtahu ve vchodu B bude několik nepatrných změn:
 • jiný tlačítkový ovladač s polohou výtahu v každém patře
 • zábradlí bude přesunuto na vnější stěnu a bude kotveno do stěny
 • v mezipatře zůstane jen ohrádka z původního zábradlí, aby do těch 30cm někdo nespadl.
Výměnu bude provádět společnost Liftcomp, jako subdodavatel společnosti ThyssenKrupp.

pondělí 28. listopadu 2016

Dokumenty

středa 23. listopadu 2016

Projekt podchod k zastávce Bieblova

Studentka slečna Riesová (student Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje) s kolegy pracuje na projektu zkvalitnění infrastruktury k Mendelu a našemu domu. Výbor SVJ se studenty spolupracuje a poskytuje potřebné informace, které jsou nápomocné k vypracování kvalitního projektu. Tento projekt bude následně předán městu.

Pomoci můžete i Vy vyplněním dotazníku: https://goo.gl/forms/hwCYEIoa7H6xbIxM2

Město chce za každou cenu využívat podchod na zastávku Bieblova a je ochoten jej upravit na bezbariérový.

pondělí 17. října 2016

Shromáždění vlastníků 22.11. 2016

Shromáždění se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2016 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Program:

 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (k nahlédnutí po tel. domluvě v kanceláři správce)
 5. Zpráva výboru.
 6. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 7. Informace a topení v domě a fungování termoregulačních hlavic.
 8. Schválení mimořádné odměny pro p. Segeta ve výši 12.000 Kč za obětavou práci související s opravami a provozem domu.
 9. Hlasování o navýšení ceny na výměnu posledního výtahu vzhledem k navýšení při realizaci šachty v odolnosti R/EI 30 proti šachtě s odolností EW 30 o částku 195 tis. Kč.
 10. Hlasování o zajištění kamerového systému v domě.
 11. Hlasování o zajištění technicko-stavebního auditu domu do konce roku 2017.
 12. Hlasování o vypracování projektu na rozšíření parkovacích ploch v okolí domu.
 13. Diskuse, různé.

úterý 7. června 2016

Proč jsou problémy s výměnou posledního výtahu

Sám tomu příliš nerozumím a nevyznám se v normách a požární bezpečnosti staveb, ale celý kámen úrazu je požární zabezpečení výtahové šachty.

Když se zprovoznily s nadstavbou někdy v roce 2008 nové výtahy Mühlbacher, nechali jsme si udělat na výtah inspekční zprávu, protože se nám výtahy nějak nezdály a bylo patrné, že stavebník šetřil, kde se dá. Dle zprávy nevyhovuje na šachtě pletivo a musí být do 5 let nahrazeno plnou stěnou odolnosti dle ČSN EN 13857.

Inspekční zpráva k výtahu Mühlbacher z 17. prosince 20019

Dle těchto pravidel byl vyměněn výtah a přestavěna šachta ve vchodu A v roce 2013. Když se měl vyměnit výtah ve vchodu B mělo jít vše stejně jako ve vchodu A. Smlouva se podepsala v srpnu 2014.

Dle vyjádření Hasičského záchranného sboru ke stavebnímu povolení se však objevilo vyšší zabezpečení, kategorie "EW". Bylo to divné, ale znamenalo to zvýšení nákladu o 10%. Co bychom pro bezpečnost neudělali. Podepsal se dodatek v červnu 2015. Čas běžel. V únoru 2016 po různých administrativních peripetiích, kdy jsme museli dodat odsouhlasení vlastníků s výměnou a jiné dokumenty na Stavební úřad, což u předchozích výtahů nebylo třeba, jsme dostali stavební povolení. Ovšem stavební povolení opět zvýšilo požární zabezpečení na stupeň "EI", což znamená o 4 cm širší šachtu na každé straně a tedy nerealizovatelnost projektu - objednaný výtah se tam už nevleze, náklady by vzrostly o 300tis. Kč.

Nyní se firma pověřená realizací snaží zjistit, proč musíme mít tak vysoké požární zabezpečení, se kterým se nesetkali u žádného jiného bytového domu v Brně a jestli to není chyba. Zůstává pak otázka, co bude s výtahem ve vchodu A, který šel zcela hladce.

P.S.: Jedna hypotéza je, že Hasiči (HZS) vedou náš dům stále jak Hotel Lesnická a požární zabezpečení odpovídá hotelovému provozu. Aktualizace 11.10.2016:  nepotvrdila se.

Aktualizace 30.6.2016: Na SÚ nejsou k nalezení žádné záznamy k třetímu výtahu. Při kolaudaci v roce 2007 se operuje druhou etapou, která se však nikdy nekonala. Byla údajně na malé výtahy Mühlbacher udělena výjimka s tím, že v druhé fázi se předělá šachta na samostatný požární úsek.

Aktualizace 11.10.2016: Vysoká požární bezpečnost byla přidělena už v r. 2003 při přestavbě hotelu na byty. Tehdejší investor Terplan požádal o výjimku, že se tak učiní až při výstavbě nadstavby. Následný stavitel Metallor, požádal také o výjimku a operoval nějakou další fází. Asi nezbude než požádat také o výjimku nebo napadnout stanovení požární bezpečnosti z roku 2003. Dodavatel se pokusí najít řešení do 31.10.2016.

Aktualizace 20.10.2016: Volal jsem našemu OZ u Thyssen Krupp, jestli může pomoci se 4. výtahem a jestli je možné, že chybí ohlášení a schválení výměny 3. výtahu na SÚ a HZS. OZ neví, předal mě servisákovi, ten neví, ale bez ohlášení a povolení nemohou zahájit žádnou výměnu, mám zavolat p. Koutnému. P. Koutný si to již nepamatuje, ale dohledá v archivu Thyssen Krupp a 24.10. 2016 mi zavolá a domluví schůzku. Máme tu nějaké rozpory.

Aktualizace 2.11.2016: Řešením je navýšení ceny o cca 200tis. Kč nebo odstoupení od smlouvy. Více na shromáždění 22.11. 2016.

úterý 12. ledna 2016

Odečty vody a tepla 27.-28.1. 2016

Letos bude odečet spojen s několika dalšími úkony:

 • výměna všech měřáků, tedy i na topení
 • montáž zpětných klapek, abyste nemohli po poruše baterie vpustit teplou vodu do studeného okruhu apod.
Ve středu 27.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 1-58
 • 12:00 - 16:00 byty č. 59-96
Ve čtvrtek 28.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 97 - 134
 • 12:00 - 16:00 byty č. 135-165
Výměnu a odečet provádí společnost Enbra, a.s. zastoupená p. Březinou (tel.: 776 652 525).

Prosíme o součinnost a uvolnění prostoru k výměně.

pondělí 11. ledna 2016

Plánované rušení nočního klidu 19.1.

V návaznosti na náš dnešní telefonát, bych Vás chtěl informovat o překročení hlukových limitů během nočního klidu. Z důvodu leštění betonové desky v příštím týdnu nejspíše v noci na úterý 19. 1. 2016 nebo na středu 20. 1. 2016 dojde, jak už jsem zmínil k překročení limitů hluku po 22. hodině. Bohužel vzhledem k technologickým postupům začneme desku leštit nejspíše kolem 19. hodiny a skončíme cca kolem 2 hodiny ranní. Tento postup proběhne ještě ve dvou případech během měsíce února a března (vždy půjde o jeden den resp. noc) Prosím o informování obyvatelů bytů na Třídě Generála Píky 9.

Oznámení o tomto vyvěsím na naši nástěnku, tak aby došlo k co největší informovanosti. Jak jsem zmínil KHS Brno byla v této věci informována.

V případě jakýchkoli dotazů jsem Vám k dispozici. Děkuji za pochopení.

S pozdravem a přáním pěkného dne,

Ing. Jan Virgl| stavbyvedoucí
EUROGEMA CZ, a.s.

pondělí 16. listopadu 2015

Shromáždění vlastníků 30. listopadu 2015

Shromáždění se uskuteční v pondělí 30. listopadu 2015 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Pozvánka z programem a plnou mocí ke stažení [.doc] » 

Pro usnášeníschopnost shromáždění je nutná alespoň nadpoloviční účast všech vlastníků a vzhledem k problémům se splněním této povinnosti v minulosti je Vaše účast nutná! Vaše neúčast nebo nedodání plné moci může stát SVJ dalších 10 tis. Kč na nákladech organizace shromáždění, prosím, nemrhejte penězi ostatních majitelů bytů, kteří o svůj majetek řádně pečují.

Pokud se nemůžete, prosím využijte plné moci.

pondělí 19. října 2015

Zahájení stavby Zone Invest

19.10. 2015 Došlo k zahájení stavby na zadním parkovišti, asi během stavby (1-2 roky) dojde k řadě omezení a změn, budeme se snažit informovat. Nejaktuálnější zprávy naleznete na Facebooku domu.

19.10. 2015 zahájena stavba na zadním parkovišti.
20.10. 2015 Dojde ke sbourání přístřešku na kontejnery, a ty budou přesunuty k cihlové boudě u velkého parkoviště.
20.10. 2015 Kontejnery budou během dne přesunuty.

neděle 9. listopadu 2014

Sbíráme kontakty na vlastníky bytů

Často se objeví situace, kdy je potřeba efektivně kontaktovat majitele bytové jednotky. Ať už z ní teče voda nebo sdělit informaci, že voda nepoteče. Proto výbor potřebuje i jiné kontaktní údaje než adresu trvalého bydliště v katastru. Proto vás prosíme, abyste nám sdělili vaše kontaktní údaje:

Budeme kontaktovat jen v opodstatněných případech.