pátek 5. května 2017

Co víme o rezidentním parkování u našeho domu

Již na podzim 2017 začne Brno s rezidentním parkováním. Pokusím se popsat, co by to mohlo znamenat pro nás. Prosím berte vše s rezervou situace je zatím nepřehledná a nejsem si jist, že to chápu správně.

Rezident
Tedy vlastník nemovitosti, domácnost s trvalým bydlištěm. 900 Kč za parkovací oprávnění v Brně za rok, pokud však vlastní druhé vozidlo, tak je to už 9.000 Kč.

Oblast
"Rezidentní karta platí ve vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v okolních oblastech. V dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“."
Definice oblasti mi zatím není jasná, ale nemá korespondovat s návštěvními zónami. Musím dohledat návrhy tzv. rezidentních zón.

Jak by měly vypadat parkovací oblasti/zóny. Zdroj: Parkování v Brně.


Abonent
Není rezident nebo právnická osoba. 9.000 Kč za první vozidlo a 18.000 Kč ročně za každé další.

Návštěvník
Náš dům padne do 3. pásma návštěvnického režimu. Když někdo přijede na naše parkoviště zaplatí za 2h: 20 + 40 = 60Kč.

Tabulka obsahuje navrhovaný ceník pro dané kategorie řidičů a návštěvnický režim. Zdroj: Tisková zpráva.
Příspěvek se bude aktualizovat.

Odkazy:

zdroj: Rezidentní parkování začne fungovat nejdříve v historickém centru města, se spuštěním se počítá na podzim 2017

úterý 2. května 2017

Havárie ventilu u boileru

Dnes 2. května  nepoteče do cca 14:00 voda.

Původně se měl dnes měnit jen špatný ventil, ale při podrobnějším zkoumání je nutné vyměnit i celou trubku. Opravu provádí firma Tušl.

aktualizace 16:00: Oprava byla ukončena 12:00, bylo nalezeno dalších 15 trubek, které bude potřeba vyměnit v nejbližší době.

úterý 21. března 2017

Participativní rozpočet a projekty v okolí našeho domu

Možná jste zaznamenali kampaň, kdy můžete rozhodnout o využití části prostředku z rozpočtu města na projekty, které mohou zlepšit kvalitu života v Brně. K našemu domu se váží bezprostředně tyto projekty:

Stačí projekt, který se vám líbi, podpořit jedním klikem.

http://damenavas.brno.cz/pátek 10. března 2017

Odstávka teplé vody 22.3.2017 od 8h

Z důvodu výměny oběhových čerpadel a teplotního čidla nepoteče ve středu 22. března od 8h ráno  do 15:30 teplá voda.

Prosíme o případnou zpětnou vazbu, pokud by byl problém s tlakem nebo teplotou vody.

středa 1. února 2017

Výměna malého výtahu vchod B březen-květen 2017

Tak snad už nic nezmaří výměnu posledního výtahu. Výměna bude probíhat:
 • start 13.3.2017
 • konec 22.5.2017 (zřejmě však bude dříve)
Kontakt na osobu zodpovědnou za výměnu výtahu: Holuša Roman, Liftcomp, tel: 602 554 276.

Oproti výtahu ve vchodu B bude několik nepatrných změn:
 • jiný tlačítkový ovladač s polohou výtahu v každém patře
 • zábradlí bude přesunuto na vnější stěnu a bude kotveno do stěny
 • v mezipatře zůstane jen ohrádka z původního zábradlí, aby do těch 30cm někdo nespadl.
Výměnu bude provádět společnost Liftcomp, jako subdodavatel společnosti ThyssenKrupp.

pondělí 28. listopadu 2016

Dokumenty

středa 23. listopadu 2016

Projekt podchod k zastávce Bieblova

Studentka slečna Riesová (student Mendelovy univerzity, Fakulty regionálního rozvoje) s kolegy pracuje na projektu zkvalitnění infrastruktury k Mendelu a našemu domu. Výbor SVJ se studenty spolupracuje a poskytuje potřebné informace, které jsou nápomocné k vypracování kvalitního projektu. Tento projekt bude následně předán městu.

Pomoci můžete i Vy vyplněním dotazníku: https://goo.gl/forms/hwCYEIoa7H6xbIxM2

Město chce za každou cenu využívat podchod na zastávku Bieblova a je ochoten jej upravit na bezbariérový.

pondělí 17. října 2016

Shromáždění vlastníků 22.11. 2016

Shromáždění se uskuteční v pondělí 22. listopadu 2016 v 19:15 v aule Mendelovy univerzity, vedle na tř. Gen. Píky 7, Brno.

Program:

 1. Registrace.
 2. Zahájení.
 3. Volba zapisovatele a ověřovatelů.
 4. Schválení účetní závěrky za rok 2015 (k nahlédnutí po tel. domluvě v kanceláři správce)
 5. Zpráva výboru.
 6. Zpráva o platební morálce a dluzích jednotlivých vlastníků ve SVJ.
 7. Informace a topení v domě a fungování termoregulačních hlavic.
 8. Schválení mimořádné odměny pro p. Segeta ve výši 12.000 Kč za obětavou práci související s opravami a provozem domu.
 9. Hlasování o navýšení ceny na výměnu posledního výtahu vzhledem k navýšení při realizaci šachty v odolnosti R/EI 30 proti šachtě s odolností EW 30 o částku 195 tis. Kč.
 10. Hlasování o zajištění kamerového systému v domě.
 11. Hlasování o zajištění technicko-stavebního auditu domu do konce roku 2017.
 12. Hlasování o vypracování projektu na rozšíření parkovacích ploch v okolí domu.
 13. Diskuse, různé.

úterý 7. června 2016

Proč jsou problémy s výměnou posledního výtahu

Sám tomu příliš nerozumím a nevyznám se v normách a požární bezpečnosti staveb, ale celý kámen úrazu je požární zabezpečení výtahové šachty.

Když se zprovoznily s nadstavbou někdy v roce 2008 nové výtahy Mühlbacher, nechali jsme si udělat na výtah inspekční zprávu, protože se nám výtahy nějak nezdály a bylo patrné, že stavebník šetřil, kde se dá. Dle zprávy nevyhovuje na šachtě pletivo a musí být do 5 let nahrazeno plnou stěnou odolnosti dle ČSN EN 13857.

Inspekční zpráva k výtahu Mühlbacher z 17. prosince 20019

Dle těchto pravidel byl vyměněn výtah a přestavěna šachta ve vchodu A v roce 2013. Když se měl vyměnit výtah ve vchodu B mělo jít vše stejně jako ve vchodu A. Smlouva se podepsala v srpnu 2014.

Dle vyjádření Hasičského záchranného sboru ke stavebnímu povolení se však objevilo vyšší zabezpečení, kategorie "EW". Bylo to divné, ale znamenalo to zvýšení nákladu o 10%. Co bychom pro bezpečnost neudělali. Podepsal se dodatek v červnu 2015. Čas běžel. V únoru 2016 po různých administrativních peripetiích, kdy jsme museli dodat odsouhlasení vlastníků s výměnou a jiné dokumenty na Stavební úřad, což u předchozích výtahů nebylo třeba, jsme dostali stavební povolení. Ovšem stavební povolení opět zvýšilo požární zabezpečení na stupeň "EI", což znamená o 4 cm širší šachtu na každé straně a tedy nerealizovatelnost projektu - objednaný výtah se tam už nevleze, náklady by vzrostly o 300tis. Kč.

Nyní se firma pověřená realizací snaží zjistit, proč musíme mít tak vysoké požární zabezpečení, se kterým se nesetkali u žádného jiného bytového domu v Brně a jestli to není chyba. Zůstává pak otázka, co bude s výtahem ve vchodu A, který šel zcela hladce.

P.S.: Jedna hypotéza je, že Hasiči (HZS) vedou náš dům stále jak Hotel Lesnická a požární zabezpečení odpovídá hotelovému provozu. Aktualizace 11.10.2016:  nepotvrdila se.

Aktualizace 30.6.2016: Na SÚ nejsou k nalezení žádné záznamy k třetímu výtahu. Při kolaudaci v roce 2007 se operuje druhou etapou, která se však nikdy nekonala. Byla údajně na malé výtahy Mühlbacher udělena výjimka s tím, že v druhé fázi se předělá šachta na samostatný požární úsek.

Aktualizace 11.10.2016: Vysoká požární bezpečnost byla přidělena už v r. 2003 při přestavbě hotelu na byty. Tehdejší investor Terplan požádal o výjimku, že se tak učiní až při výstavbě nadstavby. Následný stavitel Metallor, požádal také o výjimku a operoval nějakou další fází. Asi nezbude než požádat také o výjimku nebo napadnout stanovení požární bezpečnosti z roku 2003. Dodavatel se pokusí najít řešení do 31.10.2016.

Aktualizace 20.10.2016: Volal jsem našemu OZ u Thyssen Krupp, jestli může pomoci se 4. výtahem a jestli je možné, že chybí ohlášení a schválení výměny 3. výtahu na SÚ a HZS. OZ neví, předal mě servisákovi, ten neví, ale bez ohlášení a povolení nemohou zahájit žádnou výměnu, mám zavolat p. Koutnému. P. Koutný si to již nepamatuje, ale dohledá v archivu Thyssen Krupp a 24.10. 2016 mi zavolá a domluví schůzku. Máme tu nějaké rozpory.

Aktualizace 2.11.2016: Řešením je navýšení ceny o cca 200tis. Kč nebo odstoupení od smlouvy. Více na shromáždění 22.11. 2016.

úterý 12. ledna 2016

Odečty vody a tepla 27.-28.1. 2016

Letos bude odečet spojen s několika dalšími úkony:

 • výměna všech měřáků, tedy i na topení
 • montáž zpětných klapek, abyste nemohli po poruše baterie vpustit teplou vodu do studeného okruhu apod.
Ve středu 27.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 1-58
 • 12:00 - 16:00 byty č. 59-96
Ve čtvrtek 28.1. 2016:
 • 8:00 - 12:00 byty č. 97 - 134
 • 12:00 - 16:00 byty č. 135-165
Výměnu a odečet provádí společnost Enbra, a.s. zastoupená p. Březinou (tel.: 776 652 525).

Prosíme o součinnost a uvolnění prostoru k výměně.